Η εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού μια επιχείρησης καθώς και η προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογίες αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία της

Η Planet I.T παράλληλα με τον σχεδιασμό και υλοποίηση της μηχανογράφησης, παρέχει στο προσωπικό των συνεργατών της υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά

Κάτω από την επίβλεψη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού μας, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα χρήσης των εφαρμογών με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους καθώς και την μέγιστη ένταξη των λειτουργιών της επιχείρησης μέσα στην μηχανογραφική εφαρμογή

Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί :

Στις εγκαταστάσεις της Planet I.T

 

Εκπαίδευση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με απόλυτη συγκέντρωση και οργάνωση, με χρήση συστημάτων προβολής, με παροχή σημειώσεων και έντυπων οδηγιών.

 

Στις εγκαταστάσεις σας

 

Εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας βάσει συγκεκριμένου πλάνου και με σενάρια προσομοίωσης των καθημερινών αναγκών