ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Αυτοματοποιημένη λήψη παραγγελίας. Προβολή σε πραγματικό χρόνο δεδομένων τα οποία έχει η εταιρεία στο back-office.

 • Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τη διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών των πωλητών (καρτέλες πελατών, παραγγελίες, τιμές, κ.λπ.)
 • Δημιουργία και τροποποίηση ημερήσιου δρομολογίου
 • Ευκαιρίες πώλησης (sales opportunities)
 • Καταχώρηση παραγγελιών
 • Παρακολούθηση ιστορικού παραγγελιών του κάθε πελάτη
 • Πραγματοποίηση εισπράξεων
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων
 • Διαχείριση δραστηριοτήτων πωλήσεων CRM
 • Αυτόματος και πλήρης έλεγχος των αποθεμάτων
 • Ιστορικότητα στοιχείων ανά είδος και ανά πελάτη
 • Χρήση GPS για την καταγραφή του στίγματος τη στιγμή της παραγγελιοληψίας

CRM Merchandising

Διασύνδεση με Galaxy CRM για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων των πελατών (υπάρχοντες ή δυνητικούς) και την καταγραφή των μετρήσεων Merchandising.

 • Παρακολούθηση επαφών
 • Διαχείριση δραστηριοτήτων πωλήσεων
 • Παρακολούθηση των εγκαταστάσεων (assets) που έχει ο πελάτης
 • Διεκπεραίωση αιτημάτων επαφών (service requests)
 • Καταγραφή μετρήσεων Merchandising
 • Ερωτηματολόγια
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων & αποστολής email & sms μέσα από την εφαρμογή