Λύση που απευθύνεται σε Ελαιοτριβεία και καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου, αλλά και την παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων τους. Περιλαμβάνει όλη την λειτουργικότητα του Galaxy

H κάθετη λύση Agripharm απευθύνεται σε γεωπόνους και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες υποχρεούνται βάσει του νόμου 4036/2012, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου τα γεωργικά φάρμακα που διαθέτουν και να εκδίδουν το αντίστοιχο έντυπο υποβολής. Περιλαμβάνει όλη την λειτουργικότητα του Galaxy