Στην Planet I.T σχεδιάζουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης software & hardware για να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σας, με όσο το δυνατόν μικρότερο downtime, χωρίς απρόβλεπτα έξοδα.

Προσφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών προσαρμοσμένο για τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

 Διαθέτουμε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε πιθανό πρόβλημα και αποκαταστήσει άμεσα την λειτουργία της επιχείρησης σας

Η άμεση επαφή και η ενημέρωση της διοίκησης για θέματα ασφάλειας, εξασφαλίζει την επιχείρηση από κινδύνους απώλειας ή διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών.

Με τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης προσφέρονται υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης της εγκατάστασης με αποτέλεσμα την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων πριν γίνουν σημαντικά.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης είναι:

  • Άμεση προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση της επιχείρησης σε περίπτωση βλάβης.

  • Περιοδικές επισκέψεις στην εγκατάσταση του πελάτη με ραντεβού, με στόχο τον προληπτικό έλεγχο εξοπλισμού

  • Άμεση τεχνική υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης

  • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.

  • Δυνατότητα εξοπλισμού αντικατάστασης μέχρι την επισκευή του προβληματικού

  • Έλεγχος διαδικασίας αντιγράφων ασφάλειας.

  • Ανάλυση και δημιουργία σεναρίου αντιμετώπισης κρίσης, για την επαναφοράς της εγκατάστασης σε περίπτωση σοβαρής ή ανεξέλεγκτης κατάστασης.

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη – αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης, με δημιουργία αναλυτικού σχεδίου κόστους, χρόνου.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να φτιάξουμε το δικό σας συμβόλαιο υποστήριξης, προσαρμοσμένο απόλυτα στις δικές ανάγκες και οικονομικά δεδομένα