Το EPSILON SMART ERGANI START παρέχει στην μικρή επιχείρηση με εξωτερικό ή εσωτερικό λογιστήριο:

 • Δυνατότητα απευθείας υποβολών Ψηφιακών Ωραρίων (έκτακτων ή προγραμματισμένων) στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από τον χρήστη
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης και υποβολής έκτακτων ή προγραμματισμένων υπερωριών με online ενημέρωση της εφαρμογής μισθοδοσίας
 • Σημάνσεις εισόδου – εξόδου εργαζομένων
 • Δυνατότητες διαχείρισης βασικών στοιχείων εργαζομένων
 • Διαχείριση χρηστών
 • Real Time ενημέρωση ΕΡΓΑΝΗ
 • Δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών ωραρίων εργασίας (ημερήσια, εβδομαδιαία, σταθερά) με online ενημέρωση της εσωτερικής εφαρμογής μισθοδοσίας ή του εξωτερικού λογιστή
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης προγράμματος Αδειών & Απουσιών με online ενημέρωση της εσωτερικής εφαρμογής μισθοδοσίας ή του εξωτερικού λογιστή
 • Πρόσβαση εργοδότη σε live report σημάνσεων κάρτας εργαζομένων
 • Live report ορφανών σημάνσεων κάρτας εργαζομένων
 • On line αμφίδρομη επικοινωνία με εφαρμογές μισθοδοσίας εσωτερικών και εξωτερικών λογιστηρίων

Το EPSILON SMART ERGANI ADVANCED παρέχει όλα τα παραπάνω και επιπλέον:

 • Σύστημα Προειδοποιητικών Μηνυμάτων – Alert System
 • Συγκριτικό Report Αποκλίσεων από Ψηφιακό Ωράριο
  με σύστημα αυτόματης συμπλήρωσης διαφορών
 • On line συγχρονισμός με εφαρμογή μισθοδοσίας
  λογιστή για διόρθωση λαθών/παραλείψεων
 • Σύστημα διαμόρφωσης ανοχών εισόδου / εξόδου
 • Αυτόματος Υπολογισμός Μισθοδοσίας
 • 5ετής τήρηση σημάνσεων κάρτας