11 Ιουλίου, 2024 Blog Δεν υπάρχουν Σχόλια

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
( Τιμολόγηση μέσω Παρόχου) έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε πολλές επιχειρήσεις και πολύ σύντομα θα γίνει υποχρεωτική για όλες.
Με Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, δόθηκε παράταση και για το 2024 στην ισχύ των φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση κατά αποκλειστικότητα! 

Πως λειτουργεί; 

  • Τα παραστατικά αυθεντικοποιούνται από τον Παρόχο και οι χαρακτηρισμοί -συνόψεις διαβιβάζονται υποχρεωτικά & με ευθύνη δική του
  • Ο Πάροχος διαβιβάζει μόνο τα αξιακά παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση
  • Η επιχείρηση απαλλάσσεται από την ευθύνη διαβίβασης των παραστατικών στο myDATA & έχει μόνο την υποχρέωση της έκδοσης αυτών, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις ERP που είχαν την υποχρέωση και των δύο ενεργειών (έκδοση & διαβίβαση)
  • H διαδικασία τιμολόγησης, αποστολής και αποθήκευσης παραστατικών είναι πλήρως αυτοματοποιημένη
  • Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση καταργείται η εκτύπωση παραστατικών πώλησης τα οποία πλέον αποστέλλονται ηλεκτρονικά
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει σχέσης συνεργασίας με τους Δημόσιους Φορείς, τιμολογούν προς το Δημόσιο, είναι υπόχρεες να τιμολογούν μέσω Παρόχου Ηλεκτρονική Τιμολόγησης, B2G

Φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις

  • Περιορισμός χρόνου έκδοσης πράξης φόρου Περιορισμός 2 ετών (αντί 5) , όπου η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.
  • Επιστροφή φόρων σε 45 αντί 90 ημέρες  50% μείωση χρόνου εξέτασης αιτημάτων επιστροφής φόρου   (από 90 σε 45 ημέρες) που τα αιτήματα αφορούν φορολογικό -ά έτος/η για τα οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά ηλεκτρονική τιμολόγηση.  
  • Απόσβεση εξοπλισμού & λογισμικού  100% απόσβεση εντός του έτους της προσαυξημένης κατά 100% δαπάνης για την αρχική προμήθεια του  τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
  • Προσαύξηση δαπανών ηλεκτρονικής τιμολόγησης 100% προσαύξηση δαπάνης για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορά το 1ο  έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Επικοινωνήστε άμεσα με τους συμβούλους της Planet I.T
και λάβετε πληροφορίες και προσφορά για το Epsilon Digital

Ολοκληρωμένη διαχείριση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
με την αξιοπιστία της EpsilonSingulaLogic,
πλήρως συμβατό με εφαρμογές Galaxy, Pylon, Smart
καθώς και με εφαρμογές τρίτων


Written by planetit