23 Απριλίου, 2024 Blog Δεν υπάρχουν Σχόλια

Με την Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1173/30.12.2022, καταργήθηκε το Βιβλιάριο
Συντήρησης και Επισκευής σε όλους τους ΦΗΜ, εκτός από τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου

Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας – κατασκευαστής του ΦΗΜ και συνεπακόλουθα ο μεταπωλητής, με την πώληση κάθε νέου ΦΗΜ, ΔΕΝ παραδίδει Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευής στον τελικό πελάτη.

Ταυτόχρονα με την κατάργηση του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευής, θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση:

 • ο κάτοχος του ΦΗΜ να δηλώνει ηλεκτρονικά στο ESEND την βλάβη του ΦΗΜ
 • ο τεχνικός να δηλώνει επίσης ηλεκτρονικά στο ESEND την αποκατάσταση της βλάβης

Διαδικασία δήλωσης βλάβης από τον κάτοχο του ΦΗΜ

 • Κάνει εισαγωγή στο ESEND
 • Επιλέγει «Επιχειρήσεις»
 • Καταχωρεί τους προσωπικούς του κωδικούς (ίδιοι με του taxis) και επιλέγει «Σύνδεση»
 • Στην κατηγορία «Βοηθητικά» επιλέγει «Νέα δήλωση προσωρινής βλάβης ΦΗΜ (10 ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΧ)»
 • Ανοίγει ένα παράθυρο «Υποβολή νέας δήλωσης προσωρινής βλάβης ΦΗΜ (10 ημέρες το πολύ)»,
  στο οποίο εμφανίζεται το ΑΦΜ του κατόχου και ζητά να συμπληρωθούν τα πεδία: ΦΗΜ (σειριακός αριθμός) ΑΦΜ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ή της επιχείρησης του μεταπωλητή) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ (αν ο ΦΗΜ μεταφερθεί στον χώρο του τεχνικού).
 • Τέλος επιλέγει «Υποβολή» και στη συνέχεια κάνει έξοδο από το ESEND

Διαδικασία δήλωσης διάγνωσης της βλάβης από τον τεχνικό

 • Κάνει εισαγωγή στο ESEND
 • Επιλέγει «Επιχειρήσεις»
 • Καταχωρεί τους προσωπικούς του κωδικούς (ίδιοι με του taxis) και επιλέγει «Σύνδεση»
 • Στην κατηγορία «Βοηθητικά» επιλέγει «Μόνο για τεχνικούς: Συμπλήρωση διάγνωσης προσωρινής
  βλάβης ΦΗΜ (10 ΗΜΕΡΕΣ MAX)»
 • Ανοίγει ένα παράθυρο «Συμπλήρωση διάγνωσης σε δήλωση προσωρινής βλάβης ΦΗΜ», στο
  οποίο εμφανίζεται το ΑΦΜ του τεχνικού και ζητά να συμπληρωθούν τα πεδία: ΦΗΜ (σειριακό αριθμό) – ΑΦΜ ΚΑΤΟΧΟΥ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ (κάνοντας κλικ επάνω στο ‘‘ 1. Reset ’’, εμφανίζονται 13
  προεπιλεγμένες περιγραφές βλαβών, από τις οποίες επιλέγεται η μία).
 • Τέλος επιλέγει «Υποβολή» και στη συνέχεια κάνει έξοδο από το ESEND

Διαδικασία ελέγχου των προσωρινών βλαβών ενός ΦΗΜ από τον ελεγκτή της ΑΑΔΕ, τον τεχνικό ή τον κάτοχο

 • Κάνει εισαγωγή στο ESEND
 • Επιλέγει «Επιχειρήσεις»
 • Καταχωρεί τους προσωπικούς του κωδικούς (ίδιοι με του taxis) και επιλέγει «Σύνδεση»
 • Στην κατηγορία «Βοηθητικά» επιλέγει «Επισκόπηση δηλώσεων προσωρινής βλάβης ΦΗΜ (10
  ΗΜΕΡΕΣ MAX)»
 • Ανοίγει ένα παράθυρο «Επισκόπηση δηλώσεων προσωρινής βλάβης ΦΗΜ (10 ημέρες το πολύ)»
  στο οποίο εμφανίζεται το ΑΦΜ του τεχνικού ή του κατόχου και ζητά να συμπληρωθεί το πεδίο: ΦΗΜ (σειριακός αριθμός).
 • Τέλος επιλέγει «Ερώτηση» και εμφανίζεται το ιστορικό των βλαβών του ΦΗΜ. Στη συνέχεια κάνει
  έξοδο από το ESEND.
Written by planetit