15 Φεβρουαρίου, 2021 Blog Δεν υπάρχουν Σχόλια

Ανακοινώθηκε στις 12/2/2021 η νέα Δράση «e-λιανικό: Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 [Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία].

Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 80 εκ ευρώ και επιχορηγεί την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Δικαιούχοι είναι όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα, και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από τις 18 Μαρτίου 2020 και έπειτα.

Επιχορηγούνται με 100% και έως το ποσό των 5.000 Ευρώ δαπάνες Εξοπλισμού Πληροφορικής, Λογισμικού, και Υπηρεσίες Ανάπτυξης/ Διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Επιλέξιμες Δαπάνες (συνοπτικά):

[Παροχή Υπηρεσιών και Λογισμικού] Επιχορηγείται η δαπάνη για το συνολικό σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (να είναι τουλάχιστον σε 2 γλώσσες).

[Εξοπλισμός Πληροφορικής] Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Laptop και Τεχνολογικός Εξοπλισμός όπως Εκτυπωτές, Bar code readers κλπ (δεν επιδοτούνται tablets, κινητά τηλέφωνα και τηλεοράσεις). Να σημειωθεί ότι ο εξοπλισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500€ και το 30% του συνολικού έργου.

[Ετήσιες Συνδρομές] Εντάσσεται η αγορά λογισμικού με τη μορφή Software as a Service (SaaS) καθώς και με τη μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), αλλά μόνο για ένα έτος.

[Eξυπηρετητές/ διακομιστές] Server για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού, με τα συνοδευτικά στοιχεία (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

Χρονοδιάγραμμα της δράσης

Η διαδικασία συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχει ως εξής: Υποβάλλεται η αίτηση συμμετοχής, και κατόπιν εγκρίσεως μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση του eshop και η έκδοση/ εξόφληση των αντιστοίχων τιμολογίων.

Η επιχορήγηση δίνεται κατόπιν ολοκλήρωσης του eshop και αφορα στην πληρωμή (100%) της καθαρής αξίας των εξοφλημένων τιμολογίων.

• Υποβολές Αιτήσεων: Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινάνε στις 22/2/2021 και διαρκούν έως τις 24/3/2021.

• Έναρξη Δαπανών: Επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες ξεκίνησαν να υλοποιούνται από 18/3/2020 (και έπειτα).

• Λήξη Δαπανών: Οι δαπάνες δύναται να πραγματοποιηθούν έως και 6 μήνες μετά την Έγκριση.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής για μια επιχείρηση:

-Να είναι το Λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού) είτε κύρια Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα,

-Να υπάρχει Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικός χώρος που υποδέχεται και να εξυπηρετεί πελάτες,

-Να έχει ανασταλεί η λειτουργία (στην έδρα ή και στο υποκατάστημα) για τουλάχιστον μία ημέρα μετά τις 18/3/2020,

-Να υπάρχει μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019 (δεν αφορά σε όσες έχουν συσταθεί πριν την 1/10/2019 – Νεοσύστατες) 

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις τύπου franchise, shop in shop, δίκτυα πρακτόρευσης καθώς και στον τομέα καπνού, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και γεωργίας.

Γενικές Παρατηρήσεις

• Θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών για να υλοποιηθεί το έργο (κατόπιν εγκρίσεως).

• Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις, αλλά συγκριτική αξιολόγηση (λίστα κατάταξης). 

• Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο (μείωση του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019) θα λάβουν μεγαλύτερη μοριοδότηση.

• Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 80 εκατ. €, ποσό το οποίο έχει ήδη κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια.

• Όσες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί μετά τις 1/10/2019 (Νεοσύστατες), θα έχουν σημαντικό βαθμολογικό προβάδισμα.

• Υπάρχουν Βασικές Προδιαγραφές Κατασκευής του E-shop: υποχρεωτική πρόσβαση ΑΜΕΑ τύπου ΑΑ, υποστήριξη σε περιβάλλον κινητών συσκευών (mobile responsive ή dedicated mobile version), ενσωμάτωση παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Τέλος συνίσταται να καλύπτονται τομείς όπως κυβερνοασφαλεια, προστασία προσωπικών δεδομένων, διαφάνειας, χρηστικοτητας, κα.

• Υποβάλλεται μια αίτηση ανά ΑΦΜ, ενώ στη συνέχεια δεν επιτρέπεται η υποβολή διευκρινήσεων/ συμπληρωματικών στοιχείων/ ελλείψεων.

Written by planetit